Conversation Between Rollingcs and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ mỗi người vô cùng xuất sắc, tuấn mă phóng như điên, tiếng “Lọc cọc” phát ra liên hồi, dù có chạy nhưng cũng phải giữ sức cho ngựa. Đằng này bọn chúng lại chạy hai ngày hai đêm, và chỉ dừng lại nghỉ có bốn lần, mỗi lần một canh giờ, tất cả mọi người đều đă kiệt sức, tất cả chiến mă đều thở ph́ pḥ v́ mệt. Là người hay ngựa, chúng đều bị kiệt sức.

    Lư Quang Nghiễm lúc này không rảnh hơi mà bận tâm đến binh sĩ và lũ ngựa, sẽ ở các thủ lĩnh bộ lạc Hoành Sơn mang đến bao nhiêu sự ngờ vực và gây rối, nên hắn chỉ muốn cố gắng trở về Ngân Châu thật nhanh, ổn định lại Ngân Châu.

    “Người Thổ Phiên
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1